اتصالات / آداپتورهای رزوه متریک برنده اتصال برق مایع هیدرولیک


معرفی محصول

شماره محصول

پیغام خود را بگذارید

برچسب های محصول

معرفی محصول

Wکانکتورهای رزوه متریک با نام تجاری داخلی یا آداپتورهای رزوه متریک شامل دو محصول هستند، یکی با انتهای گل میخ سری ISO 6149 و با نام H در شماره قطعه و دیگری با 60°cیک انتهای متریک و تعیین با M در قسمت شماره..

Iانتهای گل میخ SO 6149 -2 با رزوه های متریک ISO 261 و آب بندی O-ring، سری S برای کارهای سنگین است.این انتهای گل میخ ممکن است در فشار کاری تا 63 مگاپاسکال برای انتهای گل میخ غیر قابل تنظیم و 40 مگا پاسکال برای انتهای گل میخ قابل تنظیم استفاده شود، فشار کاری مجاز بسته به اندازه انتهای گل میخ، مواد، طراحی، شرایط کار، کاربرد و غیره.

انتهای گل میخ ISO 6149-3 با رزوه های متریک ISO 261 و آب بندی O-ring، سری L برای کار سبک است.این انتهای گل میخ ممکن است در فشار کاری تا 40 مگاپاسکال برای انتهای گل میخ غیر قابل تنظیم و 31.5 مگا پاسکال برای انتهای گل میخ قابل تنظیم، فشار کاری مجاز بسته به اندازه انتهای گل میخ، مواد، طراحی، شرایط کار، کاربرد و غیره نیز استفاده شود.

آداپتورها باIانتهای گل میخ SO 6149-2 با انتهای سری S ISO 8434-1 یا انتهای سری ISO 8434-3 برای کاربردهای سنگین ترکیب می شود.آداپتورهای دارای انتهای گل میخ ISO 6149-3 با انتهای سری ISO 8434-1 L یا انتهای سری ISO 8434-2 یا ISO 8434-6 برای کاربردهای سبک ترکیب می شوند.

نوع انتهای گل میخ سری ISO 6149 و نامگذاری با H در قطعه شماره..

43d9caa691

43d9caa6101

60°cیک انتهای متریک و تعیین با M در قسمت شماره..

43d9caa6112

آبکاری معمولی آداپتورهای نخ متریک Winner یا کانکتورهای نخ متریک فاقد Cr6 + هستند و عملکرد محافظت در برابر خوردگی به 360 ساعت بدون زنگ قرمز رسیده است، از استاندارد معمولی فراتر می رود.

شماره محصول

اتحاد. اتصال Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1H-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
4H-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
4HN-N
BSP مخروطی 60 درجه Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1BH-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1BH9-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
2HB-N
مخروط 24 درجه Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1CH-N،
1DH-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1CH4-OGN،
1DH4-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1CH9-OGN،
1DH9-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
ACCH-OGN،
ADDH-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
ACHC-OGN،
ADHD-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
2HC-N،
2HD-N
پایان ORFS Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1FH-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1FH9-OGN
پایان JIC Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1JH-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1JH9-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
AJHJ-OGN
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
AJJH-OGN
دیگر Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1KH-N
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
5HN-N
مخروط متریک 60 درجه Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
4M
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
4MN-WD
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1BM
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1BM-WD
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1CM-WD،
1DM-WD
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1JM
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
1JM-WD
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
2 مگاژول
Hydraulic Fluid Power Connection Winner Metric Thread Connectors / Adapters
5 سانتی متر،
5DM

پیغام خود را بگذارید

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید