راهنمای انتخاب

  • راهنمای انتخاب اتصالات شیلنگ

    انتخاب اتصالات شلنگ 2 تکه 1 قطعه اتصالات شیلنگ انتخاب جدول پیوندی 2 قطعه انتخاب اتصالات شلنگ 1. نحوه انتخاب نوع و اندازه سوکت برای اتصالات 2 تکه مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3 مرحله 4 ...
    ادامه مطلب
  • نحوه شناسایی اتصالات و اجزای فلنج ISO 6162-1 و ISO 6162-2

    1 نحوه شناسایی پورت فلنج ISO 6162-1 و ISO 6162-2 به جدول 1 و شکل 1 مراجعه کنید، ابعاد کلیدی را برای شناسایی پورت ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) یا ISO 6162-2 (SAE J518-) مقایسه کنید. 2 کد 62) پورت.جدول 1 ابعاد پورت فلنج ...
    ادامه مطلب