ارتباط

  • روش های اتصال مخروطی 24 درجه

    1 چند روش برای اتصال مخروطی 24 درجه 4 نوع معمولی برای روش های اتصال مخروطی 24 درجه وجود دارد، جدول زیر را ببینید، و روش های اتصال شماره 1 و 3 در ISO 8434-1 مشخص شده است.اخیراً بیشتر و بیشتر از شماره 4 به عنوان روش اتصال برای از بین بردن برش رین ...
    ادامه مطلب
  • اتصالات معمولی با کانکتورهای O-ring face seal (ORFS) چیست

    کانکتورهای O-ring face seal (ORFS) که در اینجا نشان داده شده است را می توان با لوله یا شلنگ همانطور که در زیر نشان داده شده است مطابق با ISO 8434-3 استفاده کرد.برای اتصالات شلنگ قابل اجرا به ISO 12151-1 مراجعه کنید.کانکتورها و انتهای گل میخ قابل تنظیم نسبت به انتهای گل میخ غیر قابل تنظیم دارای فشار کاری کمتری هستند.بدست آوردن...
    ادامه مطلب