شناخت مشتری

Knorr-Best supplier

Knorr-بهترین تامین کننده

Liugong Advanced Supplier

تامین کننده پیشرفته Liugong

Zoomlion Standout Support Award

جایزه پشتیبانی Zoomlion Standout

Lishide Qualified Supplier

تامین کننده واجد شرایط Lishide

روز فناوری موبایل